TISCH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2013
 • CVR 35474463

Virksomheden TISCH ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 24. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.956 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

-64%

Egenkapital

720’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

-67%

Årets resultat

202252.956 DKK
2021148.504 DKK
202082.597 DKK
201949.587 DKK
201825.050 DKK
201712.626 DKK
2016958 DKK
2015-49.800 DKK
2014-60.000 DKK
2013-3.845 DKK

Likviditetsgrad

2.641 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

739’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

497’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  -134’
  -
  -97’
  53’
  -
  53’
  0
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  242’
  -
  -
  242’
  242’
  -
  -
  -
  -
  5’
  497’
  739’
  80’
  478’
  -
  -
  720’
  -
  720’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  739’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TISCH ApS 24.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Edlevej 5 · DK-2900 Hellerup 24.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 25.09.2013
999999 Uoplyst 24.06.2013 24.09.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-24 24.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 24.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Tina Annette Schmidt 24.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tina Annette Schmidt 24.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TISCH ApS

Edlevej 5
2900 Hellerup

CVR

35474463

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2013

P-nummer

1018753355

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

701010
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-