P.L. HOLDING AF 1974 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. sep. 2013
 • CVR 35471839

Virksomheden P.L. HOLDING AF 1974 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Føvling. De blev etableret i 10. september 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 367.103 DKK, mens den i 2021 var på 342.963 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 189.798 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

190’ DKK

+1%

Egenkapital

3.102’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

259’ DKK

+1%

Årets resultat

2022189.798 DKK
2021188.093 DKK
202082.940 DKK
201967.669 DKK
2018983.443 DKK
2017660.221 DKK
2016292.196 DKK
2015715.811 DKK
2014219.198 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+8%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.519’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

367’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

-80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  367’
  -
  -51’
  -
  316’
  -
  -57’
  -
  -57’
  259’
  -
  259’
  -69’
  190’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.500’
  -
  -
  -
  -
  4.500’
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  4.519’
  80’
  2.965’
  57’
  -
  3.102’
  -
  3.102’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.417’
  4.519’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
P.L. HOLDING AF 1974 ApS 10.09.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Ribevej 28 · DK-6683 Føvling 10.09.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.04.2019
999999 Uoplyst 10.09.2013 31.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-05 05.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.09.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen 05.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Per Lyst 10.09.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Lyst 10.09.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

P.L. HOLDING AF 1974 ApS

Ribevej 28
6683 Føvling

CVR

35471839

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. september 2013

P-nummer

1018743295

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive Holdingselskab, investeringsvirksomhed, og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-