ROLS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. aug. 2013
 • CVR 35417885

Virksomheden ROLS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Gråsten. De blev etableret i 26. august 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.105 DKK, mens den i 2021 var på -5.059 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 106.985 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

107’ DKK

-42%

Egenkapital

1.049’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

107’ DKK

-42%

Årets resultat

2022106.985 DKK
2021183.571 DKK
2020506.991 DKK
2019175.751 DKK
201846.709 DKK
2017-3.520 DKK
2016-3.883 DKK
2015-3.781 DKK
2014-40.000 DKK

Likviditetsgrad

686 %

+412%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.084’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

35’ DKK

+17%

Tilgodehavende

240’ DKK

+500%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  107’
  -
  107’
  -
  107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  844’
  844’
  -
  -
  -
  -
  -
  240’
  1.084’
  80’
  106’
  59’
  -
  1.049’
  -
  1.049’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  35’
  1.084’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ROLS HOLDING ApS 26.08.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Markbæk 2 · DK-6300 Gråsten 21.08.2014
Højtoft 11 · DK-6300 Gråsten 26.08.2013 20.08.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 26.08.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-08-26 26.08.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.08.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 26.08.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lennard Brødsgaard 13.06.2014
Leif Sørensen 26.08.2013 13.06.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Lennard Brødsgaard 13.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lennard Brødsgaard 26.08.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ROLS HOLDING ApS

Markbæk 2
6300 Gråsten

CVR

35417885

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. august 2013

P-nummer

1018708279

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er finansiering og kapitalejerskab i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-