SCANPAY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2013
 • CVR 35413308

Virksomheden SCANPAY ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 10. august 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 101.472 DKK, mens den i 2021 var på 82.568 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.427 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ulrik Lindhard Moe.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

62’ DKK

+86%

Egenkapital

-536’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

62’ DKK

+86%

Årets resultat

202262.427 DKK
202133.585 DKK
202041.889 DKK
2019-46.657 DKK
2018-116.497 DKK
2017-220.565 DKK
2016-176.899 DKK
2015-202.199 DKK
2014-46.025 DKK

Likviditetsgrad

42 %

+38%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

165 %

-11%
God

Soliditetsgrad

-874 %

+35%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

61’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

101’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

597’ DKK

-7%

Tilgodehavende

61’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  101’
  -
  -
  -
  101’
  0
  -39’
  -
  -39’
  62’
  -
  62’
  -
  62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  1’
  34’
  61’
  61’
  120’
  -656’
  -
  -
  -536’
  -
  -536’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  453’
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  144’
  61’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCANPAY ApS 10.08.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Diplomvej 381 · DK-2800 Kongens Lyngby 19.06.2023
Ulrikkenborg Alle 26 · DK-2800 Kgs. Lyngby 02.01.2018 18.06.2023
Automatikvej 1 · DK-2860 Søborg 29.05.2016 01.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 10.08.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-19 19.06.2023
2015-03-08 08.03.2015 18.06.2023
2013-08-10 10.08.2013 07.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
120.000 DKK 08.03.2015
80.000 DKK 10.08.2013 07.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.08.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Lindhard Moe 10.08.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Thorseth Blach 14.09.2013
Ulrik Lindhard Moe 10.08.2013
Joakim Sindholt 10.08.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCANPAY ApS

Diplomvej 381
2800 Kongens Lyngby

CVR

35413308

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2013

P-nummer

1018688278

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@scanpay.dk

Telefon

32727232

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at sælge informationsteknologiske løsninger og ydelser samt drive konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

120.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-