WESTH EJENDOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2013
 • CVR 35405267

Virksomheden WESTH EJENDOM ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 20. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 707.839 DKK, mens den i 2022 var på 318.925 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 401.844 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

402’ DKK

+301%

Egenkapital

2.283’ DKK

+44%

Omsætning

996’ DKK

+30%

Resultat før skat

515’ DKK

+301%

Årets resultat

2023401.844 DKK
2022100.203 DKK
202122.252 DKK
2020204.171 DKK
2019211.929 DKK
2018194.783 DKK
2017153.921 DKK
2016192 DKK
2015-2.671 DKK
2014-

Likviditetsgrad

9 %

+38%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+121%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+43%
God

Overskudsgrad

71 %

+71%
God

Balance

10.401’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

708’ DKK

+122%

Gældsforpligtelser

8.118’ DKK

-7%

Tilgodehavende

362’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  996’
  708’
  -
  -
  288’
  708’
  -
  -193’
  -
  -193’
  515’
  -
  515’
  -113’
  402’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  10.039’
  -
  -
  -
  -
  10.039’
  -
  -
  -
  -
  362’
  362’
  10.401’
  -
  -
  -
  2.283’
  2.283’
  -
  2.283’
  -
  -
  4.274’
  -
  -
  -
  4.274’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.844’
  10.401’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WESTH EJENDOM ApS 20.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Boikenvej 2 · DK-8270 Højbjerg 20.01.2020
Marselisborg Allé 34 · DK-8000 Aarhus C 12.10.2017 19.01.2020
Fenrisvej 5 · DK-8230 Åbyhøj 20.07.2013 11.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 12.10.2017
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 20.07.2013 11.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-12 12.10.2017
2014-08-04 04.08.2014 11.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 12.10.2017
Selskabet tegnes af ene-ejer, Thomas Westh Hansen 04.08.2014 11.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Westh Hansen 20.07.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thomas Westh Hansen 30.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Westh Hansen 20.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WESTH EJENDOM ApS

Boikenvej 2
8270 Højbjerg

CVR

35405267

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2013

P-nummer

1018648373

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Info@westhejendom.dk

Telefon

40118855

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-