TD Låseservice ApS

 • CVR 35404627
 • Etableret 19. jul. 2013
UNDERKONKURS

Virksomheden TD Låseservice ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer" og har adresse i Lejre. De blev etableret i 19. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 679.345 DKK, mens den i 2019 var på 556.560 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.392 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

+68%

Egenkapital

17’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

+67%

Årets resultat

2020-19.392 DKK
2019-59.999 DKK
201835.936 DKK
201761.061 DKK
201658.106 DKK
20151.390 DKK
2014-140.302 DKK

Likviditetsgrad

105 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

+76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

-65%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

340’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

679’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

340’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  679’
  686’
  18’
  -
  -25’
  0
  1’
  -
  -1’
  -25’
  -
  -25’
  -6’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  0
  0
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  300’
  -
  -
  16’
  340’
  340’
  80’
  -63’
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  293’
  324’
  340’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TD Låseservice ApS 10.09.2018
TD LÅSESERVICE 2013 ApS 19.07.2013 09.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedvejen 36 · DK-4320 Lejre 30.09.2018
Hovedvejen 36 · DK-4320 Lejre 25.09.2017 29.09.2018
Hovedvejen 36 · DK-4320 Lejre 21.09.2017 24.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 05.08.2013
999999 Uoplyst 19.07.2013 04.08.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 19.07.2013 05.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

TD Låseservice ApS

Hovedvejen 36
4320 Lejre

CVR

35404627

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juli 2013

P-nummer

1018644807

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Lejre Låseservice ApS

Branchekode

802000
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@lejrelaaseservice.dk

Telefon

60450268

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre låseservice og anden sikring samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-