mirando ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2013
 • CVR 35402195

Virksomheden mirando ApS befinder sig i branchen "Call centres virksomhed" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 12. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 12.303 DKK, mens den i 2021 var på -47.610 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.303 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

+126%

Egenkapital

-181’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

+126%

Årets resultat

202212.303 DKK
2021-47.610 DKK
2020-41.384 DKK
201983.429 DKK
2018-151.881 DKK
2017-107.746 DKK
20160 DKK
2015-12.623 DKK
2014-4.612 DKK

Likviditetsgrad

28 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+120%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-129 %

+28%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

141’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

12’ DKK

+126%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  12’
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  91’
  91’
  141’
  80’
  -261’
  -
  -
  -181’
  -
  -181’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  203’
  -
  -
  -
  119’
  -
  322’
  141’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
mirando ApS 19.07.2022
Company Call ApS 01.08.2016 18.07.2022
VISION+PARKSERVICE (DANMARK) ApS 12.07.2013 31.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Kobbelvej 10 · DK-7000 Fredericia 20.03.2023
Nordre Kobbelvej 10 · DK-7000 Fredericia 29.09.2020 19.03.2023
Essen 27D · DK-6000 Kolding 30.09.2018 28.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
822000 Call centres virksomhed 01.08.2016
522120 Parkering og vejhjælp mv. 12.07.2013 31.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-19 19.07.2022
2017-10-23 23.10.2017 18.07.2022
2017-07-26 26.07.2017 22.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Allan Brandt Nielsen 01.01.2023
Arnon Kristensen 26.11.2022
Pernille Skjærbæk 15.12.2015 30.10.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
SERVICEKOMPAGNIET FACILITY SERVICE ApS 01.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arnon Kristensen 12.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

mirando ApS

Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia

CVR

35402195

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2013

P-nummer

1018635891

Datterselskab(er)

Binavne

 • Company Call ApS
 • SaverFlex ApS

Branchekode

822000
Call centres virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

70262686

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som call center, handels- & rabat platform på nettet samt Anden forretningsservice/rengøring, vikarservice og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-