ROBOCAT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2013
 • CVR 35394168

Virksomheden ROBOCAT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.187 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

122’ DKK

+11%

Egenkapital

87’ DKK

+352%

Omsætning

-

Resultat før skat

122’ DKK

+11%

Årets resultat

2022122.187 DKK
2021109.774 DKK
2020-227.655 DKK
2019-73.228 DKK
2018-221.647 DKK
2017-62.894 DKK
2016-597.032 DKK
2015-283.627 DKK
20141.241.609 DKK

Likviditetsgrad

287 %

+61%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

27 %

+243%
God

Overskudsgrad

-

Balance

321’ DKK

+76%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

321’ DKK

+76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  126’
  126’
  122’
  -
  122’
  -
  122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  321’
  -
  -
  321’
  321’
  80’
  7’
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  112’
  321’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ROBOCAT HOLDING ApS 01.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Pilestræde 43 · DK-1112 København K 01.07.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-01 01.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening 01.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Willi Hong Sheng Wu 01.07.2013
Michael Sjøstrøm Flarup 01.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Willi Hong Sheng Wu 01.07.2013
Michael Sjøstrøm Flarup 01.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ROBOCAT HOLDING ApS

Pilestræde 43
1112 København K

CVR

35394168

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2013

P-nummer

1018613030

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ROBOCATS ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i selskaber samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller