MUSE CAPTAIN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2013
 • CVR 35375910

Virksomheden MUSE CAPTAIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 13. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -103.523 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-104’ DKK

-146%

Egenkapital

176’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-104’ DKK

-146%

Årets resultat

2022-103.523 DKK
2021226.356 DKK
202058.919 DKK
2019-39.107 DKK
2018-39.608 DKK
2017-1 DKK
20160 DKK
201541 DKK
2014133 DKK
2013-1.920 DKK

Likviditetsgrad

83 %

+5%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

283’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

89’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  4’
  -104’
  -
  -104’
  -
  -104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  194’
  -
  -
  194’
  194’
  -
  -
  -
  -
  89’
  89’
  283’
  80’
  -18’
  -
  -
  176’
  -
  176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  -
  -
  -
  -
  107’
  283’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MUSE CAPTAIN HOLDING ApS 13.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Bernstorffsvej 45 · DK-8260 Viby J 10.03.2022
Bernstorffsvej 45 · DK-8260 Viby J 13.01.2022 09.03.2022
Hadsundvej 132 · DK-9000 Aalborg 25.06.2021 12.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 13.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-13 13.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 13.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Anders Baden Nielsen 13.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Baden Nielsen 13.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MUSE CAPTAIN HOLDING ApS

Bernstorffsvej 45
8260 Viby J

CVR

35375910

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2013

P-nummer

1018558382

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders+holding@typofonic.com

Telefon

60626864

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-