Ud af Hamsterhjulet ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2013
 • CVR 35246509

Virksomheden Ud af Hamsterhjulet ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 22. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.012 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.235 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-2%

Egenkapital

55’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-5.235 DKK
2021-5.127 DKK
2020-1.875 DKK
2019-1.501 DKK
2018-1.501 DKK
2017-1.501 DKK
201657 DKK
2015-4.496 DKK
2014-4.188 DKK
2013-2.250 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

45 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

123’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  123’
  123’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  80’
  -25’
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  68’
  123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ud af Hamsterhjulet ApS 29.12.2016
VADSKÆR HOLDING ApS 22.05.2013 28.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Birkevej 5 · DK-9000 Aalborg 22.05.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2021
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020 30.06.2021
999999 Uoplyst 22.05.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-29 29.12.2016
2013-05-22 22.05.2013 28.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Morten Lønstrup Vadskær 22.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Lønstrup Vadskær 22.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ud af Hamsterhjulet ApS

Birkevej 5
9000 Aalborg

CVR

35246509

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2013

P-nummer

1018506668

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt konsulentvirksomhed, herunder indenfor e-handelsløsninger og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-