MK COATING ApS er en af de flinkeste i Danmark

- Baseret på 312.713 bedømmelser. Se flinke-listen her

MK COATING ApS


Positive
Neutrale
Negative

Data er baseret på en statistisk analyse af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.

Information om nøglepersoner
Ingen personer med relation til virksomheden har konkurser eller tvangsopløste selskaber bag sig indenfor de sidste tre år.
Egenkapital
Virksomheden har en positiv egenkapital
Årets resultat
Virksomhedens seneste resultat er positivt
Regnskabsaflæggelse
Virksomheden har indleveret deres seneste årsrapport til tiden
Flinke-listen
Virksomheden er på flinke-listen. Flinke-listen er baseret på Dinero brugernes bedømmelser.
Soliditetsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at kunne bære et stort økonomisk tab
Likviditetsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at kunne betale sine regninger og afdrage på gæld

Nøgletal for MK COATING ApS

Omsætning
Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital
Balance
Foreslået udbytte
Download regnskab
2018
-
486.442 DKK
25.739 DKK
25.739 DKK
909.810 DKK
1.340.801 DKK
-
2017
1.774.090 DKK
1.390.679 DKK
930.669 DKK
725.922 DKK
884.071 DKK
1.581.909 DKK
-
2016
934.241 DKK
274.350 DKK
-144.718 DKK
-144.718 DKK
160.534 DKK
572.778 DKK
-

Fællesskabet har i alt givet 312.713 bedømmelser