JOHN HOLST HOLDING ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2013
 • CVR 35144641

Virksomheden JOHN HOLST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 20. marts 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -7.000 DKK, mens den i 2020 var på -2.300 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.524 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-122%

Egenkapital

-122’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-7.524 DKK
2020-3.382 DKK
2019-7.130 DKK
2018-175.402 DKK
2017-323.712 DKK
201639.452 DKK
2015333.472 DKK
201448.067 DKK
2013-185.351 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-204%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -202’
  -
  -
  -122’
  -
  -122’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  8’
  98’
  122’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOHN HOLST HOLDING ApS 20.03.2013 30.04.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Lyshøjvej 8A · DK-3650 Ølstykke 09.09.2015 30.04.2024
Svalehøjvej 5 · DK-3650 Ølstykke 20.03.2013 08.09.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020 30.04.2024
999999 Uoplyst 20.03.2013 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-20 20.03.2013 30.04.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.03.2013 30.04.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 27.10.2023 16.11.2023
Selskabet tegnes af en direktør 20.03.2013 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
John Warring Holst 20.03.2013
John Warring Holst 20.03.2013 15.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Warring Holst 20.03.2013
John Warring Holst 20.03.2013 30.04.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOHN HOLST HOLDING ApS

Lyshøjvej 8
3650 Ølstykke

CVR

35144641

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2013

P-nummer

1018356879

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej