BJ TOTALBYG S.M.B.A.

NORMAL
 • SMA
 • Etableret 28. dec. 2012
 • CVR 34899037

Virksomheden BJ TOTALBYG S.M.B.A. befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 28. december 2012 og er af virksomhedstypen Selskab med begrænset ansvar.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.712 DKK, mens den i 2021 var på -16.909 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.737 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

< -999%

Egenkapital

-17’ DKK

+92%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-5.737 DKK
2021-327 DKK
2020-71.656 DKK
2019-89.082 DKK
2018-55.236 DKK
2017-6.520 DKK
201614.152 DKK
2015-12 DKK
20141.521 DKK
201362.794 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -17’
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJ TOTALBYG S.M.B.A. 28.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 20 · DK-4690 Haslev 14.10.2017
Søndergade 20 · DK-4690 Haslev 20.09.2016 13.10.2017
Søndergade 20 · DK-4690 Haslev 28.12.2012 19.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 28.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-28 28.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 26.01.2018
Selskabet tegnes af den daglige leder/direktør. 28.12.2012 25.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Bent Henning Jensen 28.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bent Henning Jensen 28.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJ TOTALBYG S.M.B.A.

Søndergade 20
4690 Haslev

CVR

34899037

Virksomhedstype

Selskab med begrænset ansvar

Stiftet

28. december 2012

P-nummer

1018172956

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28353136

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage opgaver indenfor byggeri og opgaver i forbindelse hermed mv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-