STENHØJVEJ 519 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2012
 • CVR 34895856

Virksomheden STENHØJVEJ 519 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 21. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.445 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

-108%

Egenkapital

673’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-35’ DKK

-111%

Årets resultat

2022-19.445 DKK
2021255.735 DKK
202076.690 DKK
201948.755 DKK
2018236.997 DKK
201724.545 DKK
20162.360 DKK
20156.016 DKK
201410.345 DKK
20135.400 DKK

Likviditetsgrad

809 %

+95%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

714’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

332’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -32’
  -
  -26’
  -35’
  -
  -35’
  -16’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  -
  -
  382’
  382’
  -
  -
  -
  -
  332’
  332’
  714’
  80’
  587’
  -
  6’
  673’
  -
  673’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  714’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STENHØJVEJ 519 HOLDING ApS 21.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Stenhøjvej 519 · DK-9900 Frederikshavn 09.10.2018
Stenhøjvej 519 · DK-9900 Frederikshavn 21.12.2012 08.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 21.12.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-20 20.06.2017
2012-12-21 21.12.2012 19.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jan Dahl Andersen 21.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Dahl Andersen 21.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STENHØJVEJ 519 HOLDING ApS

Stenhøjvej 519
9900 Frederikshavn

CVR

34895856

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2012

P-nummer

1018154672

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rorsmed@mail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-