ESKALATOR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2012
 • CVR 34892180

Virksomheden ESKALATOR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 19. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 13.563 DKK, mens den i 2021 var på 6.229.772 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -229.512 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-230’ DKK

-104%

Egenkapital

6.103’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-208’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-229.512 DKK
20216.162.739 DKK
2020-7.443 DKK
2019163.603 DKK
20181.935.652 DKK
20171.037.881 DKK
2016960.506 DKK
2015383.237 DKK
201416.478 DKK
2013-27.107 DKK

Likviditetsgrad

31.595 %

God

Afkastningsgrad

1 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.112’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

14’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.962’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  14’
  -
  -
  -
  53’
  6’
  -267’
  -
  -261’
  -208’
  -
  -208’
  -21’
  -230’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.150’
  -
  -
  -
  -
  3.150’
  -
  -
  -
  1’
  1.360’
  2.962’
  6.112’
  80’
  5.773’
  250’
  -
  6.103’
  -
  6.103’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  6.112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ESKALATOR HOLDING ApS 19.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Åboulevard 47 · DK-1960 Frederiksberg C 12.07.2023
Åboulevard 47 · DK-1960 Frederiksberg C 13.10.2022 11.07.2023
Filosofhaven 38B · DK-5000 Odense C 27.04.2022 12.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 19.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-27 27.05.2014
2012-12-19 19.12.2012 26.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 19.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Krøis Damsted 18.12.2015
Jonas Krøis Damsted 19.12.2012 20.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Krøis Damsted 19.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ESKALATOR HOLDING ApS

Åboulevard 47
1960 Frederiksberg C

CVR

34892180

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2012

P-nummer

1018148834

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonas@reaktion.com

Telefon

31415085

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-