GERT GOTFREDSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2012
 • CVR 34889422

Virksomheden GERT GOTFREDSEN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 18. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.250 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.250 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+50%

Egenkapital

-1.306’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-1.250 DKK
2021-2.500 DKK
2020-1.250 DKK
2019-1.000 DKK
2018-1.000 DKK
2017-22.059 DKK
2016-1.255.351 DKK
2015-407.612 DKK
2014130.899 DKK
2013173.477 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -1.386’
  -
  -
  -1.306’
  -
  -1.306’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.306’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GERT GOTFREDSEN ApS 18.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Løvsangervej 15 · DK-9440 Aabybro 20.02.2020
Løvsangervej 15 · DK-9440 Aabybro 18.12.2012 19.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.05.2017
999999 Uoplyst 18.12.2012 30.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-28 28.04.2017
2012-12-18 18.12.2012 27.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Gert Erland Gotfredsen 18.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gert Erland Gotfredsen 18.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GERT GOTFREDSEN ApS

Løvsangervej 15
9440 Aabybro

CVR

34889422

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2012

P-nummer

1018142917

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formue administration

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-