MURERFIRMAET TJT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2012
 • CVR 34888922

Virksomheden MURERFIRMAET TJT ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongerslev. De blev etableret i 15. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -41.068 DKK, mens den i 2021 var på -48.559 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.085 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-105%

Egenkapital

1.981’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-118%

Årets resultat

2022-4.085 DKK
202175.658 DKK
2020212.017 DKK
2019190.127 DKK
2018822.071 DKK
2017-20.113 DKK
2016491.305 DKK
2015369.568 DKK
201444.927 DKK
2013165.222 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-52%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.430’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-41’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

68’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -41’
  -
  -
  28’
  28’
  -13’
  -
  -13’
  -9’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.898’
  464’
  -
  -
  464’
  2.362’
  -
  -
  -
  -
  9’
  68’
  2.430’
  80’
  1.404’
  118’
  -
  1.981’
  -
  1.981’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  449’
  2.430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MURERFIRMAET TJT ApS 15.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Skibstedvej 18 · DK-9293 Kongerslev 15.12.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.12.2014
439910 Murere 15.12.2012 30.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-15 15.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Finn Severin Jensen 15.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Finn Severin Jensen 19.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MURERFIRMAET TJT ApS

Skibstedvej 18
9293 Kongerslev

CVR

34888922

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2012

P-nummer

1018141600

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20628684

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve murermestervirksomhed samt køb og salg af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej