HENRIK AANÆS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2012
 • CVR 34888779

Virksomheden HENRIK AANÆS ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Vallensbæk Strand. De blev etableret i 7. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -184 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+97%

Egenkapital

193’ DKK

+161%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+97%

Årets resultat

2022-184 DKK
2021-5.827 DKK
2020-51.923 DKK
2019-1.218 DKK
2018-57.300 DKK
201720.484 DKK
2016123.598 DKK
2015231.308 DKK
2014224.953 DKK
2013275.587 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-3 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+161%
God

Overskudsgrad

-

Balance

193’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

193’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  5’
  -
  -
  5’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  193’
  193’
  80’
  0
  -
  113’
  193’
  -
  193’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRIK AANÆS ApS 07.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Hyttevænget 81 · DK-2665 Vallensbæk Strand 14.09.2021
Ole Rømers Vej 37B · DK-2630 Taastrup 21.07.2020 13.09.2021
Ole Rømers Vej 37B · DK-2630 Taastrup 03.02.2014 20.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.02.2013
999999 Uoplyst 07.12.2012 31.01.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-07 07.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Aanæs 07.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Aanæs 07.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRIK AANÆS ApS

Hyttevænget 81
2665 Vallensbæk Strand

CVR

34888779

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2012

P-nummer

1018141236

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrik@aanaes.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentydelser og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-