RVM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2012
 • CVR 34888019

Virksomheden RVM ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 18. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.010 DKK, mens den i 2021 var på -1.748 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.031 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-102%

Egenkapital

281’ DKK

-30%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-6’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-6.031 DKK
2021295.642 DKK
2020172.086 DKK
2019-23.156 DKK
2018-1.200 DKK
2017-1.200 DKK
2016-1.100 DKK
2015-1.000 DKK
2014-2.000 DKK
2013-4.000 DKK

Likviditetsgrad

575 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-210%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

331’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-129%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

291’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  4’
  -4’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  38’
  254’
  291’
  331’
  80’
  83’
  118’
  -
  281’
  -
  281’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  51’
  331’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RVM ApS 18.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Borgerdiget 46 · DK-2730 Herlev 04.09.2019
Borgerdiget 46 · DK-2730 Herlev 18.12.2012 03.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-18 18.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Rune von Moos 18.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RVM ApS

Borgerdiget 46
2730 Herlev

CVR

34888019

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2012

P-nummer

1018139193

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-