JØRGEN BØJE JØRGENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2012
 • CVR 34880026

Virksomheden JØRGEN BØJE JØRGENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Ribe. De blev etableret i 27. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.425 DKK, mens den i 2021 var på -1.280 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 103.068 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

103’ DKK

-1%

Egenkapital

201’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

103’ DKK

-1%

Årets resultat

2022103.068 DKK
2021104.570 DKK
2020102.931 DKK
2019101.547 DKK
2018-1.280 DKK
2017-1.250 DKK
2016-1.250 DKK
2015-1.680 DKK
2014-1.000 DKK
2013-4.250 DKK

Likviditetsgrad

3.306 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

205’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

128’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  5’
  103’
  -
  103’
  0
  103’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  77’
  77’
  -
  -
  -
  -
  0
  128’
  205’
  80’
  121’
  -
  -
  201’
  -
  201’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  4’
  205’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JØRGEN BØJE JØRGENSEN HOLDING ApS 27.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Vestermarksvej 14 · DK-6760 Ribe 09.08.2016
Vestermarksvej 14 · DK-6760 Ribe 27.11.2012 08.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 27.11.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-12 12.04.2023
2014-05-28 28.05.2014 11.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 28.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Bøje Jørgensen 12.04.2023
Jørgen Bøje Jørgensen 27.11.2012
Jørgen Bøje Jørgensen 27.11.2012 11.04.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Bøje Jørgensen 28.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Bøje Jørgensen 27.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JØRGEN BØJE JØRGENSEN HOLDING ApS

Vestermarksvej 14
6760 Ribe

CVR

34880026

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2012

P-nummer

1018114700

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalbeviser i BBC Ejendomme ApS og andre kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-