ABKIEL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2012
 • CVR 34735727

Virksomheden ABKIEL ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Valby. De blev etableret i 14. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.776 DKK, mens den i 2022 var på -5.662 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 782.851 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

783’ DKK

+274%

Egenkapital

1.218’ DKK

+180%

Omsætning

-

Resultat før skat

783’ DKK

+274%

Årets resultat

2023782.851 DKK
2022-450.543 DKK
2021221.166 DKK
2020552.517 DKK
2019129.717 DKK
2018-8.936 DKK
201763.651 DKK
2016-2.466 DKK
2015-47.451 DKK
2014-566 DKK
20137.606 DKK

Likviditetsgrad

10.726 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.223’ DKK

+145%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

624’ DKK

+92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  244’
  0
  -
  244’
  783’
  -
  783’
  -
  783’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  599’
  599’
  -
  -
  -
  -
  48’
  624’
  1.223’
  80’
  358’
  206’
  -
  1.218’
  -
  1.218’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.223’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ABKIEL ApS 14.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Overbys Allé 42 · DK-2500 Valby 26.02.2017
Overbys Allé 44 · DK-2500 Valby 01.07.2013 25.02.2017
Peblinge Dossering 44 · DK-2200 København N 14.11.2012 30.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 14.11.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-14 14.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 14.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bendix Kiel 14.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bendix Kiel 14.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ABKIEL ApS

Overbys Allé 42
2500 Valby

CVR

34735727

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2012

P-nummer

1018062476

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@bendixkiel.org

Telefon

20114005

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-