HAND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2012
 • CVR 34712670

Virksomheden HAND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 25. september 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -154.282 DKK, mens den i 2022 var på -9.300 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.324.404 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.324’ DKK

+510%

Egenkapital

6.322’ DKK

+332%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.324’ DKK

+510%

Årets resultat

20235.324.404 DKK
2022873.401 DKK
2021-97.564 DKK
2020244.330 DKK
2019264.471 DKK
2018219.907 DKK
2017114.145 DKK
20162.035 DKK
20155.930 DKK
2014109.954 DKK
201392.807 DKK
2012-75.948 DKK

Likviditetsgrad

74.475 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-320%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.330’ DKK

+295%

Bruttofortjeneste

-154’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.330’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -154’
  -
  -
  -
  -154’
  -
  0
  -
  0
  5.324’
  -
  5.324’
  -
  5.324’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.511’
  4.819’
  6.330’
  6.330’
  80’
  5.792’
  450’
  -
  6.322’
  -
  6.322’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  6.330’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAND HOLDING ApS 25.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Asylvej 15 · DK-9000 Aalborg 01.11.2019
Asylvej 15 · DK-9000 Aalborg 30.05.2018 31.10.2019
Marie Curies Alle 43 · DK-9220 Aalborg Øst 25.09.2012 29.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 18.09.2023
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2012 17.09.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-18 18.09.2023
2023-07-06 06.07.2023 17.09.2023
2022-05-04 04.05.2022 05.07.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.09.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 25.09.2012

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Tverskov Kjær 25.09.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Tverskov Kjær 25.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAND HOLDING ApS

Asylvej 15
9000 Aalborg

CVR

34712670

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2012

P-nummer

1017963712

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Agilifie ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i IT-virksomheder, højteknologiske eller lignende virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-