TAPF HOLDING ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2012
 • CVR 34620407

Virksomheden TAPF HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 20. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

Egenkapital

96’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2016-4.000 DKK
20150 DKK
20140 DKK
2013-8.189 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

100’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  100’
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  -4’
  -
  -
  96’
  -
  96’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TAPF HOLDING ApS 20.07.2012 27.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ved Andebakken 10 · DK-2000 Frederiksberg 01.06.2017 27.02.2018
Kirkebjerg Allé 27 · DK-2720 Vanløse 20.07.2012 31.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 20.07.2012 27.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-06 06.03.2013 27.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 20.07.2012 27.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af et medlem af direktionen. 06.03.2013 27.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Skielboe 01.06.2017 27.02.2018
Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs 20.07.2012 01.06.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Peter Emil Skielboe Sloth 31.10.2017 27.02.2018
Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs 23.07.2012 31.10.2017
Thomas Smith 23.07.2012 31.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs 20.07.2012 27.02.2018
Peter Emil Skielboe Sloth 20.07.2012 27.02.2018
Thomas Smith 20.07.2012 27.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TAPF HOLDING ApS

Ved Andebakken 10
2000 Frederiksberg

CVR

34620407

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2012

P-nummer

1017821128

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af et medlem af direktionen.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-