Enstall Power ApS

 • CVR 34220964
 • Etableret 1. feb. 2012
NORMAL

Virksomheden Enstall Power ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 1. februar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.921.092 DKK, mens den i 2020 var på 6.487.089 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.483.492 DKK.

Medarbejderstaben består af 21 personer, hvor direktionen bl.a. består af Rico Djernis. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jakob Krarup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.483’ DKK

+17%

Egenkapital

1.997’ DKK

+126%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.914’ DKK

+16%

Årets resultat

20211.483.492 DKK
20201.271.393 DKK
2019-1.038.967 DKK
201888.326 DKK
2017154.446 DKK
2016110.694 DKK
2015-616.004 DKK
2014233.638 DKK
201371.173 DKK
201211.548 DKK

Likviditetsgrad

131 %

+12%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

24 %

-20%
God

Soliditetsgrad

24 %

+59%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.217’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

7.921’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.161’ DKK

+42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7.921’
  5.927’
  27’
  -
  1.967’
  6’
  60’
  -
  -54’
  1.914’
  -
  1.914’
  -
  1.483’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  57’
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  57’
  644’
  7.160’
  -
  13’
  250’
  8.161’
  8.217’
  81’
  1.536’
  380’
  -
  1.997’
  -
  1.997’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.070’
  -
  21’
  -
  1.530’
  2.169’
  6.220’
  8.217’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Enstall Power ApS 06.05.2015
DE5FAG ApS 01.02.2012 05.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Forchhammersvej 11 · DK-1920 Frederiksberg C 17.05.2020
Amalievej 6 · DK-1875 Frederiksberg C 16.05.2019 16.05.2020
Immerkær 54 · DK-2650 Hvidovre 13.05.2019 15.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 26.08.2015
412000 Opførelse af bygninger 01.02.2012 25.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.800 DKK 21.12.2018
80.000 DKK 01.02.2012 20.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. 10.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Enstall Power ApS

Forchhammersvej 11
1920 Frederiksberg C

CVR

34220964

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2012

P-nummer

1017450707

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DE5FAG ApS
 • DEFEMFAG ApS
 • Enstall A/V ApS
 • Enstall Access ApS
 • Enstall Projects ApS

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rico@enstall.dk

Telefon

38343231

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at lave elarbejde, inklusiv design, projektering og installation, samt anden hermed naturlig forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.

Registeret kapital

80.800 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

21

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Rico Djernis

Bestyrelse

 • Formand

  Jakob Krarup

 • Rico Djernis

 • Dan Terkildsen

 • Jacob Anders Guldberg Stryhn

Stiftere

-

Revisor

BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER