DAB SECURITY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2012
 • CVR 34217122

Virksomheden DAB SECURITY ApS befinder sig i branchen "Private vagt- og sikkerhedstjenester" og har adresse i Agedrup. De blev etableret i 26. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.165.889 DKK, mens den i 2022 var på 1.109.542 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -80.023 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Salam Chini.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-80’ DKK

-214%

Egenkapital

302’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-79’ DKK

-189%

Årets resultat

2023-80.023 DKK
202269.916 DKK
2021219.838 DKK
2020-160.998 DKK
2019-206.235 DKK
2018179.253 DKK
2017137.491 DKK
2016103.225 DKK
2015129.896 DKK
2014-79.332 DKK
2013178.830 DKK
2012319.305 DKK

Likviditetsgrad

182 %

-30%
God

Afkastningsgrad

-12 %

-180%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

-27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

672’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

1.166’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

672’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.166’
  -1.240’
  -5’
  -
  -79’
  0
  -1’
  -
  -1’
  -79’
  -
  -79’
  -1’
  -80’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  232’
  -
  80’
  347’
  672’
  672’
  80’
  222’
  -
  -
  302’
  -
  302’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  369’
  672’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAB SECURITY ApS 26.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Brolandvej 82 · DK-5320 Agedrup 18.10.2023
Brolandvej 82 · DK-5320 Agedrup 26.01.2012 17.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester 26.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-01-26 26.01.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Salam Chini 27.08.2012
Wisam Daabas 26.01.2012 27.08.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Salam Chini 26.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAB SECURITY ApS

Brolandvej 82
5320 Agedrup

CVR

34217122

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2012

P-nummer

1017436097

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

801000
Private vagt- og sikkerhedstjenester

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive vikarbureau og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-