FORTUIN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2012
 • CVR 34205876

Virksomheden FORTUIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Dyssegård. De blev etableret i 9. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.675.415 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.675’ DKK

+85%

Egenkapital

3.652’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.656’ DKK

+83%

Årets resultat

20231.675.415 DKK
2022906.774 DKK
202183.327 DKK
2020-13.761 DKK
2019903.370 DKK
201864.314 DKK
201773.399 DKK
201664.037 DKK
201559.356 DKK
201461.992 DKK
201315.399 DKK
2012217.473 DKK

Likviditetsgrad

4.203 %

-77%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.696’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.856’ DKK

+64%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  1’
  -
  -
  1’
  1.656’
  -
  1.656’
  -19’
  1.675’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.841’
  -
  -
  1.841’
  1.841’
  -
  -
  3’
  -
  1.795’
  1.856’
  3.696’
  80’
  639’
  350’
  -
  3.652’
  -
  3.652’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -19’
  7’
  -
  44’
  3.696’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FORTUIN HOLDING ApS 09.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Mindevej 42 · DK-2870 Dyssegård 23.06.2021
Røntoftevej 22 · DK-2870 Dyssegård 09.01.2012 22.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 09.01.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-01-09 09.01.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 09.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Martin ten Voorde 09.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin ten Voorde 09.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FORTUIN HOLDING ApS

Mindevej 42
2870 Dyssegård

CVR

34205876

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2012

P-nummer

1017390275

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i selskaber, der køber, udvikler, udlejer og sælger fast ejendom og hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-