J&Y ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2011
 • CVR 34092923

Virksomheden J&Y ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Varde. De blev etableret i 27. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.683 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

Egenkapital

19’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

100 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-56 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

105’ DKK

Bruttofortjeneste

167’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

86’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  167’
  -214’
  -11’
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  29’
  -
  -
  16’
  41’
  86’
  105’
  80’
  -61’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  22’
  86’
  105’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J&Y ApS 27.12.2011 29.08.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Kræmmerpassagen 3 · DK-6800 Varde 27.12.2011 29.08.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 01.01.2012 29.08.2014
999999 Uoplyst 27.12.2011 31.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-27 27.12.2011 29.08.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.12.2011 29.08.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.12.2011 29.08.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lisheng Huang 21.06.2013 29.08.2014
Xin Ying Wang 27.12.2011 21.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J&Y ApS

Kræmmerpassagen 3
6800 Varde

CVR

34092923

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2011

P-nummer

1017367044

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restauration samt handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-