VIAFIT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2011
 • CVR 34090432

Virksomheden VIAFIT ApS befinder sig i branchen "Andre informationstjenester i.a.n." og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 15. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på -3.347 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -433 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Esben Kristensen Lønborg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+87%

Egenkapital

40’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+87%

Årets resultat

2021-433 DKK
2020-3.347 DKK
201987 DKK
201811.739 DKK
2017-944 DKK
2016-1.025 DKK
2015-1.692 DKK
20147.934 DKK
2013-51.485 DKK
2012-439 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

+87%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  29’
  40’
  40’
  80’
  -40’
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VIAFIT ApS 15.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Stægers Alle 11 · DK-2000 Frederiksberg 27.11.2013
Skt. Pauls Gade 7A · DK-8000 Aarhus C 20.06.2012 26.11.2013
Nordre Frihavnsgade 94 · DK-2100 København Ø 15.12.2011 19.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
639900 Andre informationstjenester i.a.n. 15.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-07-29 29.07.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, bestyrelsesformand eller direktør. 29.07.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Charlotte Kristensen Lønborg 14.05.2014
Casper Grønning 15.12.2011 24.10.2013
Nicolas Nordlyng Förderer 15.12.2011 14.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Lønborg 29.07.2014
Adam Mathias Eithz Kromann 08.01.2014 29.07.2014
Nicolas Nordlyng Förderer 24.10.2013 08.01.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
KRISTENSEN LØNBORG HOLDING ApS 09.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Kristensen Lønborg 15.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VIAFIT ApS

Stægers Alle 11
2000 Frederiksberg

CVR

34090432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2011

P-nummer

1017361046

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

639900
Andre informationstjenester i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@viafit.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at formidle kontakt mellem udbydere og brugere af sundhedsydelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, bestyrelsesformand eller direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Revisor

-