SUNDS MØBLER A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. dec. 2011
 • CVR 34088594

Virksomheden SUNDS MØBLER A/S befinder sig i branchen "Møbelforretninger" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 22. december 2011 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 4.036.636 DKK, mens den i 2020 var på 3.403.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.177.154 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Meier Sørensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Poul Erik Meier Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.177’ DKK

+15%

Egenkapital

4.594’ DKK

+34%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.514’ DKK

+15%

Årets resultat

20211.177.154 DKK
20201.027.702 DKK
2019277.770 DKK
2018396.104 DKK
2017487.481 DKK
201626.837 DKK
2015334.178 DKK
2014281.003 DKK
2013-94.670 DKK
2012-

Likviditetsgrad

195 %

+6%
God

Afkastningsgrad

16 %

-14%
God

Soliditetsgrad

54 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.558’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

4.037’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.514’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  4.037’
  -2.558’
  -87’
  -
  1.392’
  158’
  -36’
  -
  122’
  1.514’
  -
  1.514’
  -
  1.177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  523’
  -
  523’
  -
  -
  -
  521’
  1.044’
  6.480’
  117’
  -
  742’
  159’
  7.514’
  8.558’
  500’
  4.094’
  -
  -
  4.594’
  -
  4.594’
  102’
  102’
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  1.357’
  -
  272’
  1.492’
  3.862’
  8.558’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUNDS MØBLER A/S 22.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Navervej 18 · DK-7451 Sunds 18.10.2021
Navervej 18 · DK-7451 Sunds 09.07.2021 17.10.2021
Navervej 18 · DK-7451 Sunds 22.12.2011 08.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
475910 Møbelforretninger 01.01.2013
475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 01.01.2012 31.12.2012
999999 Uoplyst 22.12.2011 31.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-22 22.12.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 22.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse 22.12.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lotte Ryø Smidt 30.06.2021
Morten Meier Sørensen 22.12.2011
Karenmarie Sørensen 22.12.2011 30.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Morten Meier Sørensen 22.12.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
MS HOLDING SUNDS ApS 22.12.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Meier Sørensen 22.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUNDS MØBLER A/S

Navervej 18
7451 Sunds

CVR

34088594

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. december 2011

P-nummer

1017357081

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

475910
Møbelforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sunds@mobler.dk

Telefon

97141700

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af møbler og brugskunst

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Nej