ANPARTSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2011

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2011
 • CVR 33883137

Virksomheden ANPARTSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2011 befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 1. september 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 830.612 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

831’ DKK

-1%

Egenkapital

4.795’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

741’ DKK

-18%

Årets resultat

2022830.612 DKK
2021839.652 DKK
2020411.912 DKK
201950.112 DKK
201854.846 DKK
201780.678 DKK
201672.352 DKK
2015588.879 DKK
201415.505 DKK
2013377.271 DKK
2012171.198 DKK

Likviditetsgrad

22.713 %

+146%
God

Afkastningsgrad

24 %

+65%
God

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.801’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.496’ DKK

+146%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.143’
  124’
  -
  -
  124’
  741’
  -
  741’
  -90’
  831’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.244’
  -
  -
  3.305’
  3.305’
  -
  -
  441’
  -
  889’
  1.496’
  4.801’
  80’
  1.328’
  114’
  -
  4.795’
  -
  4.795’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  0
  7’
  4.801’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANPARTSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2011 01.09.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Nielstrupvej 6 · DK-8370 Hadsten 01.09.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.09.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-19 19.05.2015
2011-09-01 01.09.2011 18.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.09.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.09.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jens Sandberg Espensen 01.09.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Sandberg Espensen 01.09.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANPARTSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2011

Nielstrupvej 6
8370 Hadsten

CVR

33883137

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2011

P-nummer

1017112518

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-