M-SKJØDT EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2011
 • CVR 33868979

Virksomheden M-SKJØDT EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 15. august 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 223.268 DKK, mens den i 2021 var på 129.219 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.608 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47’ DKK

+169%

Egenkapital

-329’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202246.608 DKK
2021-67.969 DKK
2020-22.489 DKK
2019-68.755 DKK
2018-64.822 DKK
2017-150.258 DKK
2016-9.832 DKK
201527.494 DKK
2014-46.332 DKK
2013419 DKK
2012-52.934 DKK

Likviditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-5 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6.790’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

223’ DKK

+73%

Gældsforpligtelser

7.119’ DKK

Tilgodehavende

95’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  223’
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -106’
  -
  -106’
  -
  -
  -
  -
  47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  7’
  7’
  -
  -
  -
  6.689’
  -
  -
  -
  -
  6.696’
  -
  30’
  -
  -
  -
  95’
  6.790’
  80’
  -409’
  -
  -
  -329’
  -
  -329’
  -
  -
  3.191’
  -
  -
  -
  3.191’
  2.193’
  177’
  -
  -
  445’
  11’
  3.928’
  6.790’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M-SKJØDT EJENDOMME ApS 15.08.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 25 · DK-9700 Brønderslev 07.04.2015
Thorsgade 4B · DK-9620 Aalestrup 15.08.2011 06.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 01.11.2016
999999 Uoplyst 15.08.2011 31.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-08-15 15.08.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.08.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.08.2011

Direktører

Navn Fra Til
Martin Skjødt 15.08.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
M-SKJØDT HOLDING ApS 15.08.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Skjødt 15.08.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M-SKJØDT EJENDOMME ApS

Håndværkervej 25
9700 Brønderslev

CVR

33868979

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2011

P-nummer

1017056243

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

683210
Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ms@tmps.dk

Telefon

40708131

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering og udlejning samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja