TILMAR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2011
 • CVR 33858345

Virksomheden TILMAR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 7. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.182 DKK, mens den i 2021 var på -6.053 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.678 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

+75%

Egenkapital

6.020’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

+60%

Årets resultat

2022-21.678 DKK
2021-87.037 DKK
202070.506 DKK
2019456.387 DKK
201861.503 DKK
2017790.221 DKK
2016413.757 DKK
2015320.410 DKK
2014761.529 DKK
20131.126.838 DKK
2012566.507 DKK

Likviditetsgrad

975 %

+9%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.589’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.550’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  -71’
  38’
  -32’
  -39’
  -
  -39’
  -
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.039’
  -
  -
  1.039’
  1.039’
  -
  -
  -
  -
  5.446’
  5.550’
  6.589’
  125’
  5.836’
  59’
  -
  6.020’
  -
  6.020’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  538’
  -
  -
  -
  5’
  26’
  569’
  6.589’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TILMAR HOLDING ApS 07.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Stævnen 38 · DK-7100 Vejle 15.10.2013
Skøn Valborgs Vej 23 · DK-7100 Vejle 07.07.2011 14.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 07.07.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-15 15.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Aksel Tilmar Mortensen 07.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aksel Tilmar Mortensen 07.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TILMAR HOLDING ApS

Stævnen 38
7100 Vejle

CVR

33858345

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2011

P-nummer

1017002720

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-