LABSUPPORT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2011
 • CVR 33767757

Virksomheden LABSUPPORT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 27. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.176.198 DKK, mens den i 2021 var på 1.320.428 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.077.865 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.078’ DKK

-134%

Egenkapital

14.516’ DKK

-15%

Omsætning

60’ DKK

0%

Resultat før skat

-1.116’ DKK

-131%

Årets resultat

2022-1.077.865 DKK
20213.139.140 DKK
20202.075.425 DKK
20193.468.935 DKK
20181.766.813 DKK
20171.894.050 DKK
20162.119.285 DKK
20151.491.814 DKK
20141.837.886 DKK
20131.228.180 DKK
2012483.997 DKK

Likviditetsgrad

1.246 %

-23%
God

Afkastningsgrad

8 %

+3%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-2%
God

Overskudsgrad

1.960 %

-11%
God

Balance

15.591’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

1.176’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13.392’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  60’
  1.176’
  -
  -
  18’
  1.176’
  960’
  -3.252’
  -
  -2.293’
  -1.116’
  -
  -1.116’
  -38’
  -1.078’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.119’
  80’
  -
  -
  80’
  2.199’
  -
  -
  57’
  344’
  10’
  13.392’
  15.591’
  80’
  14.322’
  114’
  -
  14.516’
  -
  14.516’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  1.075’
  15.591’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LABSUPPORT HOLDING ApS 27.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Batzkes Bakke 15A · DK-3400 Hillerød 03.05.2022
Batzkes Bakke 15B · DK-3400 Hillerød 27.06.2011 02.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 27.06.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-27 27.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 27.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Erik Kaysø 27.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Kaysø 27.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LABSUPPORT HOLDING ApS

Batzkes Bakke 15
3400 Hillerød

CVR

33767757

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2011

P-nummer

1016952296

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@labsupport.dk

Telefon

26137380

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere og virke som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-