RACAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2011
 • CVR 33767099

Virksomheden RACAL ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Hvalsø. De blev etableret i 20. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 61.181 DKK, mens den i 2021 var på 89.384 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 47.526 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Rasmus Bo Secher Calmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

48’ DKK

-48%

Egenkapital

-19’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

-32%

Årets resultat

202247.526 DKK
202192.043 DKK
2020-27.334 DKK
2019-15.142 DKK
2018-16.390 DKK
2017-115.933 DKK
2016-123.279 DKK
2015-118.827 DKK
2014-148.414 DKK
2013-134.506 DKK
2012-93.584 DKK

Likviditetsgrad

83 %

+46%
Svag

Afkastningsgrad

68 %

-34%
God

Soliditetsgrad

-21 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

90’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

61’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

90’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  61’
  -
  -
  -
  61’
  -
  0
  -
  0
  61’
  -
  61’
  -13’
  48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  90’
  90’
  125’
  -1.189’
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  109’
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RACAL ApS 20.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Hortenziavej 10 · DK-4330 Hvalsø 20.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 13.04.2016
432100 El-installation 01.07.2011 12.04.2016
999999 Uoplyst 20.06.2011 30.06.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-13 13.04.2016
2011-06-20 20.06.2011 12.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Bo Secher Calmann 20.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RACAL ApS

Hortenziavej 10
4330 Hvalsø

CVR

33767099

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2011

P-nummer

1016949538

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Læsehjælpen ApS

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rasmus@racal.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-