MIRJAM STEFFENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2011
 • CVR 33759568

Virksomheden MIRJAM STEFFENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Thisted. De blev etableret i 9. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.000 DKK, mens den i 2021 var på -3.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.827 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

-115%

Egenkapital

232’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-17’ DKK

-115%

Årets resultat

2022-16.827 DKK
2021109.110 DKK
2020142.962 DKK
201961.895 DKK
2018193.138 DKK
20170 DKK
20160 DKK
2015-4.752 DKK
20140 DKK
20130 DKK
201290.988 DKK

Likviditetsgrad

257 %

-92%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

296’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

165’ DKK

+63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  3’
  -
  -
  3’
  -17’
  -
  -17’
  -
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  131’
  -
  -
  -
  -
  10’
  165’
  296’
  125’
  51’
  30’
  -
  232’
  -
  232’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  61’
  64’
  296’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIRJAM STEFFENSEN HOLDING ApS 09.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Islandsvej 39 · DK-7700 Thisted 22.01.2021
Skovstedvej 4 · DK-7700 Thisted 04.10.2019 21.01.2021
Skovstedvej 4 · DK-7700 Thisted 18.01.2019 03.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 09.06.2011 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-25 25.02.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mirjam Aileen Steffensen 09.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mirjam Aileen Steffensen 09.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIRJAM STEFFENSEN HOLDING ApS

Islandsvej 39
7700 Thisted

CVR

33759568

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2011

P-nummer

1016927755

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, anden investering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-