LIMERE TRANSPORT SMBA

NORMAL
 • SMA
 • Etableret 20. mar. 2011
 • CVR 33646119

Virksomheden LIMERE TRANSPORT SMBA befinder sig i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 20. marts 2011 og er af virksomhedstypen Selskab med begrænset ansvar.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIMERE TRANSPORT SMBA 14.10.2011
EAST-TECH LTD S.M.B.A 20.03.2011 13.10.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Rybjerg Alle 91 · DK-2860 Søborg 27.11.2017
Ottingvej 123 · DK-2860 Søborg 24.03.2015 26.11.2017
Værebrovej 32 · DK-2880 Bagsværd 16.10.2011 23.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 01.11.2011
999999 Uoplyst 20.03.2011 31.10.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-10-14 14.10.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 14.10.2011

Direktører

Navn Fra Til
Allan Lintrup Strandlod 06.11.2014
Linea Lintrup Strandlod 14.10.2011 06.11.2014
Sergei Tsernov 20.03.2011 14.10.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Lintrup Strandlod 01.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIMERE TRANSPORT SMBA

Rybjerg Alle 91
2860 Søborg

CVR

33646119

Virksomhedstype

Selskab med begrænset ansvar

Stiftet

20. marts 2011

P-nummer

1016852313

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463100
Engroshandel med frugt og grøntsager

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er detail- og handel med frugt og grønt samt transportvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-