RASK & RUM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. apr. 2011
 • CVR 33600542

Virksomheden RASK & RUM ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Ringe. De blev etableret i 19. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.643.681 DKK, mens den i 2020 var på 3.427.493 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -212.148 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Vedel Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-212’ DKK

-220%

Egenkapital

-193’ DKK

-175%

Omsætning

-

Resultat før skat

-257’ DKK

-220%

Årets resultat

2021-212.148 DKK
2020176.585 DKK
2019524.981 DKK
2018367.751 DKK
2017515.369 DKK
2016251.276 DKK
2015211.391 DKK
2014-389.988 DKK
20135.062 DKK
2012964.654 DKK

Likviditetsgrad

72 %

-19%
Svag

Afkastningsgrad

-20 %

-292%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-269%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.134’ DKK

-55%

Bruttofortjeneste

2.644’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

1.328’ DKK

Tilgodehavende

726’ DKK

-64%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.644’
  -2.736’
  -135’
  -
  -228’
  -
  -29’
  -
  -29’
  -257’
  -
  -257’
  -45’
  -212’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  389’
  -
  389’
  -
  -
  20’
  20’
  409’
  92’
  47’
  -
  30’
  160’
  726’
  1.134’
  80’
  -273’
  -
  -
  -193’
  -
  -193’
  -
  -
  -
  -
  -
  319’
  319’
  -
  -
  -
  -66’
  100’
  759’
  1.009’
  1.134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RASK & RUM ApS 01.02.2017
EASYISO ApS 16.01.2013 31.01.2017
ALTISO.DK ApS 28.03.2012 15.01.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Smedegyden 20C · DK-5750 Ringe 14.12.2021
Ahlefeldtsvej 10 · DK-5230 Odense M 13.02.2017 13.12.2021
Cikorievej 48 · DK-5220 Odense SØ 19.06.2013 12.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 19.04.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-14 14.12.2021
2017-02-01 01.02.2017 13.12.2021
2013-01-16 16.01.2013 31.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.04.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.12.2021
Selskabet tegnes af en direktion 16.01.2013 13.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Vedel Rasmussen 14.12.2021
Jesper Kristensen 14.12.2021
Ebbe Bernth 19.04.2011 14.12.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Peter Vedel Holding ApS 13.12.2021
JK 20 Holding ApS 13.12.2021
Ebbe Bernth Holding ApS 18.05.2020 13.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ebbe Bernth 19.04.2011 31.12.2019
Peter Vedel Rasmussen 19.04.2011
Jesper Kristensen 19.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RASK & RUM ApS

Smedegyden 20
5750 Ringe

CVR

33600542

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. april 2011

P-nummer

1016810343

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Easyiso ApS

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive murer-, entreprenør og isoleringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-