EVIGGLAD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2010
 • CVR 33366833

Virksomheden EVIGGLAD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 8. december 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.379 DKK, mens den i 2021 var på -20.432 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -201.282 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-201’ DKK

-112%

Egenkapital

6.581’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-386’ DKK

-120%

Årets resultat

2022-201.282 DKK
20211.724.790 DKK
20201.116.119 DKK
20191.175.702 DKK
2018989.316 DKK
2017443.865 DKK
2016127.336 DKK
2015398.117 DKK
2014259.619 DKK
2013200.141 DKK
2012288.357 DKK

Likviditetsgrad

1.247 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.987’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+54%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.067’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  103’
  -944’
  464’
  -377’
  -386’
  -
  -386’
  -185’
  -201’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.796’
  -
  -
  1.920’
  1.920’
  -
  -
  -
  -
  585’
  5.067’
  6.987’
  80’
  6.187’
  118’
  -
  6.581’
  -
  6.581’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  400’
  -
  -
  -138’
  6’
  -
  406’
  6.987’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EVIGGLAD HOLDING ApS 08.12.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Helenas Alle 51 · DK-2650 Hvidovre 15.08.2023
Helenas Alle 51 · DK-2650 Hvidovre 08.12.2010 14.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 08.12.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-29 29.11.2016
2014-06-30 30.06.2014 28.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.12.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Petersen 08.12.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Petersen 08.12.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EVIGGLAD HOLDING ApS

Helenas Alle 51
2650 Hvidovre

CVR

33366833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2010

P-nummer

1016514078

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller