KJS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2010
 • CVR 33252889

Virksomheden KJS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 19. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.538 DKK, mens den i 2022 var på -4.850 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 274.262 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

274’ DKK

+9%

Egenkapital

2.819’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

272’ DKK

+9%

Årets resultat

2023274.262 DKK
2022252.271 DKK
2021274.248 DKK
2020584.347 DKK
2019162.020 DKK
2018375.778 DKK
2017114.623 DKK
2016447.499 DKK
2015526.659 DKK
2014366.722 DKK
2013-407.068 DKK
2012110.595 DKK

Likviditetsgrad

2.312 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.881’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.444’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  282’
  282’
  272’
  -
  272’
  -2’
  274’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.437’
  -
  -
  1.437’
  1.437’
  -
  -
  51’
  -
  1.393’
  1.444’
  2.881’
  80’
  2.621’
  118’
  -
  2.819’
  -
  2.819’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  9’
  62’
  2.881’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KJS HOLDING ApS 19.10.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Alrøvej 91 · DK-8300 Odder 23.08.2023
Alrøvej 91 · DK-8300 Odder 19.07.2022 22.08.2023
Alrøvej 91 · DK-8300 Odder 07.01.2022 18.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 19.10.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-26 26.11.2019
2010-10-19 19.10.2010 25.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Juul Svendsen 19.10.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Juul Svendsen 19.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KJS HOLDING ApS

Alrøvej 91
8300 Odder

CVR

33252889

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2010

P-nummer

1016397004

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed efter ledelsens skøn forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-