PER LARSEN SNEDKERMESTER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2010
 • CVR 33245653

Virksomheden PER LARSEN SNEDKERMESTER ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Rudkøbing. De blev etableret i 7. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.313.347 DKK, mens den i 2020 var på 1.200.999 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 219.609 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Per Elnegaard Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

220’ DKK

+9%

Egenkapital

606’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

269’ DKK

+4%

Årets resultat

2021219.609 DKK
2020201.107 DKK
2019-83.347 DKK
2018139.404 DKK
201786.409 DKK
2016322.982 DKK
2015575.835 DKK
201451.308 DKK
201345.308 DKK
2012217.688 DKK

Likviditetsgrad

145 %

-19%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

27 %

+9%
God

Soliditetsgrad

60 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.018’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

1.313’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

400’ DKK

-15%

Tilgodehavende

512’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.313’
  -946’
  -86’
  -
  271’
  -
  -2’
  0
  -2’
  269’
  -
  269’
  -
  220’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  505’
  -
  505’
  -
  -
  -
  -
  505’
  31’
  118’
  -
  -
  349’
  512’
  1.018’
  80’
  326’
  200’
  -
  606’
  -
  606’
  11’
  11’
  -
  -
  -
  -
  48’
  33’
  -
  -
  -
  235’
  85’
  352’
  1.018’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER LARSEN SNEDKERMESTER ApS 07.10.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Vindrosen 10 · DK-5900 Rudkøbing 24.08.2011
Vindrosen 10 · DK-5900 Rudkøbing 07.10.2010 23.08.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 07.10.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-10-07 07.10.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Per Elnegaard Larsen 07.10.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
PER SNEDKER ApS 20.12.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Elnegaard Larsen 07.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER LARSEN SNEDKERMESTER ApS

Vindrosen 10
5900 Rudkøbing

CVR

33245653

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2010

P-nummer

1016372788

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pm@larsen.tdcadsl.dk

Telefon

62514819

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed som snedker - tømrer - hushåndværker samt investering i fast ejendom. Overskydende likviditet må placeres i værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-