TEL-KA YACHTS CPH ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2010
 • CVR 33062605

Virksomheden TEL-KA YACHTS CPH ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil" og har adresse i København K. De blev etableret i 12. juli 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.700 DKK, mens den i 2021 var på -1.762 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.800 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-390%

Egenkapital

4’ DKK

-63%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-390%

Årets resultat

2022-6.800 DKK
2021-1.388 DKK
2020-40.300 DKK
2019-975 DKK
2018-1.131 DKK
2017-12.831 DKK
201617.750 DKK
2015-60.699 DKK
2014-491.270 DKK
2013-332.981 DKK
2012-342.751 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-220 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

-68%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-394%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -2’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  4’
  4’
  80’
  -76’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TEL-KA YACHTS CPH ApS 12.07.2010 19.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Halvtolv 11 · DK-1436 København K 12.07.2010 19.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 12.07.2010 19.02.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-07-12 12.07.2010 19.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.07.2010 19.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 21.06.2023 19.02.2024
Selskabet tegnes af én direktør. 12.07.2010 20.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Ove Knudsen 12.07.2010
Ove Knudsen 12.07.2010 21.06.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ove Knudsen 12.07.2010
Ove Knudsen 12.07.2010 19.02.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TEL-KA YACHTS CPH ApS

Halvtolv 11
1436 København K

CVR

33062605

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2010

P-nummer

1016182822

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476430
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af både og bådudstyr og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-