JOHANSENS TOTALBYG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. apr. 2010
 • CVR 32837468

Virksomheden JOHANSENS TOTALBYG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Børkop. De blev etableret i 8. april 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 51.573 DKK, mens den i 2021 var på 58.269 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.956 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

-62%

Egenkapital

711’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-31%

Årets resultat

2022-16.956 DKK
2021-10.492 DKK
2020-10.650 DKK
20196.872 DKK
201823.609 DKK
201717.569 DKK
201625.905 DKK
20155.684 DKK
2014-9.178 DKK
2013-989 DKK
2012-120.459 DKK

Likviditetsgrad

44 %

-73%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-17%
Svag

Soliditetsgrad

42 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.685’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

52’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

974’ DKK

-9%

Tilgodehavende

32’ DKK

-71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  52’
  -
  -28’
  -
  24’
  -
  -31’
  -
  -31’
  -7’
  -
  -7’
  -10’
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.653’
  -
  -
  -
  -
  1.653’
  -
  -
  -
  -
  27’
  32’
  1.685’
  80’
  631’
  -
  -
  711’
  -
  711’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  900’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  74’
  1.685’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOHANSENS TOTALBYG HOLDING ApS 08.04.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Damhusvej 107 · DK-7080 Børkop 23.05.2011
Mølleparken 11 · DK-7080 Børkop 08.04.2010 22.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.04.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-04-08 08.04.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.04.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 08.04.2010

Direktører

Navn Fra Til
Anders Johansen 08.04.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Johansen 08.04.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOHANSENS TOTALBYG HOLDING ApS

Damhusvej 107
7080 Børkop

CVR

32837468

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. april 2010

P-nummer

1015966110

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingvirksomhed, kapitalanbringelse, ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-