ÅBYHØJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2010
 • CVR 32826865

Virksomheden ÅBYHØJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 22. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.219 DKK, mens den i 2022 var på -8.297 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.989.018 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.989’ DKK

+145%

Egenkapital

7.920’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.010’ DKK

+145%

Årets resultat

20231.989.018 DKK
2022812.739 DKK
20211.656.048 DKK
20202.187.240 DKK
20192.859.141 DKK
20181.379.437 DKK
20171.699.030 DKK
20162.231.146 DKK
20151.421.827 DKK
20142.015.353 DKK
20131.870.661 DKK
20121.673.338 DKK

Likviditetsgrad

1.383 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.202’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.897’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  102’
  102’
  2.010’
  -
  2.010’
  -21’
  1.989’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.305’
  -
  -
  4.305’
  4.305’
  -
  -
  3.194’
  -
  124’
  3.897’
  8.202’
  125’
  5.846’
  -
  -
  7.920’
  -
  7.920’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  282’
  8.202’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ÅBYHØJ HOLDING ApS 22.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Elsdyrvej 28 · DK-8270 Højbjerg 11.09.2015
Grønnegade 93 · DK-8000 Aarhus C 13.04.2015 10.09.2015
Egebjergvej 85 · DK-8220 Brabrand 22.03.2010 12.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 22.03.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-03-22 22.03.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Niels Erik Lauge Thomassen 22.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Erik Lauge Thomassen 22.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ÅBYHØJ HOLDING ApS

Elsdyrvej 28
8270 Højbjerg

CVR

32826865

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2010

P-nummer

1015928510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af andele i dattervirksomheder samt enhver anden virksomhed der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej