BAM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2010
 • CVR 32779271

Virksomheden BAM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 26. februar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -27.379 DKK, mens den i 2021 var på -41.298 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.291 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

-111%

Egenkapital

1.351’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

-113%

Årets resultat

2022-18.291 DKK
2021160.463 DKK
2020249.348 DKK
2019362.889 DKK
201880.984 DKK
2017301.460 DKK
2016263.329 DKK
2015244.921 DKK
2014330.911 DKK
201311.874 DKK
2012-3.167 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.351’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.211’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -27’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -20’
  -
  -20’
  -2’
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  -
  -
  140’
  140’
  -
  -
  4’
  -
  1.084’
  1.211’
  1.351’
  125’
  1.085’
  117’
  -
  1.351’
  -
  1.351’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.351’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BAM HOLDING ApS 26.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Forchhammersvej 26 · DK-9000 Aalborg 29.11.2016
Forchhammersvej 26 · DK-9000 Aalborg 26.02.2010 28.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 26.02.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-08 08.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 08.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Bartek Andre Nørgaard 26.02.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bartek Andre Nørgaard 26.02.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BAM HOLDING ApS

Forchhammersvej 26
9000 Aalborg

CVR

32779271

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2010

P-nummer

1015880984

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-