KC HOLDING 2010 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. feb. 2010
 • CVR 32770045

Virksomheden KC HOLDING 2010 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Smørum. De blev etableret i 11. februar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 973.344 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

973’ DKK

-40%

Egenkapital

8.456’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

900’ DKK

-46%

Årets resultat

2022973.344 DKK
20211.612.460 DKK
20201.335.895 DKK
20191.297.590 DKK
20181.101.345 DKK
2017925.124 DKK
2016814.325 DKK
2015667.006 DKK
2014703.278 DKK
2013897.888 DKK
2012596.745 DKK

Likviditetsgrad

248 %

+38%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.802’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

858’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -22’
  151’
  -468’
  1.239’
  922’
  900’
  -
  900’
  -74’
  973’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.064’
  -
  -
  7.944’
  7.944’
  -
  -
  267’
  -
  543’
  858’
  8.802’
  125’
  4.555’
  1.400’
  -
  8.456’
  -
  8.456’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  332’
  -
  -
  -
  11’
  -
  346’
  8.802’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KC HOLDING 2010 ApS 11.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Baneskrænten 4 · DK-2765 Smørum 11.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 11.02.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-02-11 11.02.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 11.02.2010

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Storm Pedersen 11.02.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Storm Pedersen 11.02.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KC HOLDING 2010 ApS

Baneskrænten 4
2765 Smørum

CVR

32770045

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. februar 2010

P-nummer

1015840362

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller