COMPOSITECH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2010
 • CVR 32674208

Virksomheden COMPOSITECH ApS befinder sig i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 18. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -55.531 DKK, mens den i 2022 var på -42.336 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.618 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-47%

Egenkapital

-60’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-58’ DKK

-47%

Årets resultat

2023-57.618 DKK
2022-39.105 DKK
2021-16.524 DKK
2020-21.958 DKK
2019-11.293 DKK
2018-21.868 DKK
201797.892 DKK
2016-94.844 DKK
20156.093 DKK
201440.671 DKK
201350.329 DKK
2012-71.497 DKK

Likviditetsgrad

63 %

-32%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-49 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

121’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-56’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

115’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -56’
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  4’
  -2’
  -58’
  -
  -58’
  -
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  -
  -
  97’
  4’
  13’
  115’
  121’
  80’
  -140’
  -
  -
  -60’
  -
  -60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  171’
  181’
  121’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COMPOSITECH ApS 18.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Ørnegårdsvej 19 · DK-8270 Højbjerg 07.12.2017
Emiliedalen 163 · DK-8270 Højbjerg 19.06.2014 06.12.2017
Søren Nymarks Vej 8A · DK-8270 Højbjerg 27.11.2013 18.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 18.01.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-19 19.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.05.2010
125.000 DKK 18.01.2010 18.05.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 19.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Philippe Lovejoy-Courrier 18.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philippe Lovejoy-Courrier 22.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COMPOSITECH ApS

Ørnegårdsvej 19
8270 Højbjerg

CVR

32674208

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2010

P-nummer

1015780882

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

721900
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@compositech.dk

Telefon

60625085

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent- og udviklingsvirksomhed indenfor avanceret kompositteknologi og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-