THOMAS KLAUSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2011
 • CVR 32329357

Virksomheden THOMAS KLAUSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højby. De blev etableret i 15. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.996 DKK, mens den i 2021 var på -7.544 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+89%

Egenkapital

77’ DKK

+58%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

+57%

Årets resultat

202228.283 DKK
202114.993 DKK
2020-16.724 DKK
201943.953 DKK
2018127.179 DKK
201789.071 DKK
2016-5.379 DKK
2015-13.364 DKK
2014-634 DKK
2013-14.824 DKK
2012-93.399 DKK

Likviditetsgrad

35 %

+45%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

153’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

+84%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -1’
  26’
  -
  26’
  -3’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  127’
  -
  -
  127’
  127’
  -
  -
  5’
  -
  1’
  27’
  153’
  80’
  -27’
  -
  -
  77’
  -
  77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  76’
  153’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THOMAS KLAUSEN HOLDING ApS 02.02.2015
LFA HOLDING ApS 15.02.2011 01.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Klokkelyngen 29 · DK-4573 Højby 22.10.2013
Isefjordsvej 4 · DK-4500 Nykøbing Sj 15.02.2011 21.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 15.02.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-02 02.02.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 02.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Klausen 02.02.2015
Linda Albøsh 15.02.2011 02.02.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Klausen 02.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THOMAS KLAUSEN HOLDING ApS

Klokkelyngen 29
4573 Højby

CVR

32329357

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2011

P-nummer

1016655623

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding selskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-