DAN'S EL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2012
 • CVR 32324223

Virksomheden DAN'S EL ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 29. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.033.346 DKK, mens den i 2021 var på 1.795.684 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -340.643 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Dan Laugesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-341’ DKK

-32%

Egenkapital

-341’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-138’ DKK

+61%

Årets resultat

2022-340.643 DKK
2021-257.381 DKK
2020104.937 DKK
2019-353.435 DKK
2018-206.491 DKK
2017410.181 DKK
2016-99.329 DKK
2015-14.697 DKK
201424.444 DKK
2013-166.243 DKK
2012492.942 DKK

Likviditetsgrad

80 %

-19%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-24 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.417’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

2.033’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.407’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.033’
  -2.134’
  -9’
  -
  -110’
  -
  -28’
  -
  -28’
  -138’
  -
  -138’
  -
  -341’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  9’
  113’
  490’
  -
  -
  10’
  1.407’
  1.417’
  80’
  -421’
  -
  -
  -341’
  -
  -341’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  202’
  1.083’
  1.758’
  1.417’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAN'S EL ApS 29.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Firehusevej 3 · DK-7100 Vejle 13.01.2021
Ammitsbølvej 37C · DK-7100 Vejle 13.12.2019 12.01.2021
Ammitsbølvej 37C · DK-7100 Vejle 28.12.2018 12.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 02.07.2013
999999 Uoplyst 29.06.2012 01.07.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-29 29.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Dan Laugesen 29.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Laugesen 29.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAN'S EL ApS

Firehusevej 3
7100 Vejle

CVR

32324223

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2012

P-nummer

1017769886

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@dansel.dk

Telefon

21777739

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed som elinstallatør og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-