A.K.T.S. BOLIGUDLEJNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2014
 • CVR 32312012

Virksomheden A.K.T.S. BOLIGUDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Fjerritslev. De blev etableret i 4. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 404.567 DKK, mens den i 2021 var på 449.774 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 133.080 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

133’ DKK

-29%

Egenkapital

1.149’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

201’ DKK

-26%

Årets resultat

2022133.080 DKK
2021188.397 DKK
2020113.092 DKK
20193.115 DKK
2018134.538 DKK
2017156.797 DKK
201696.150 DKK
2015220.422 DKK
201452.961 DKK

Likviditetsgrad

35 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-14%
Svag

Soliditetsgrad

16 %

+14%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.376’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

405’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

6.228’ DKK

-3%

Tilgodehavende

283’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  405’
  -
  -116’
  -
  288’
  11’
  -
  -
  11’
  201’
  -
  201’
  -68’
  133’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.093’
  -
  -
  -
  -
  7.093’
  -
  -
  258’
  -
  24’
  283’
  7.376’
  50’
  1.099’
  -
  -
  1.149’
  -
  1.149’
  -
  -
  5.419’
  -
  -
  -
  5.419’
  -
  -
  195’
  -
  104’
  -
  809’
  7.376’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.K.T.S. BOLIGUDLEJNING ApS 04.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ternevej 8 · DK-9690 Fjerritslev 04.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 04.06.2014 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-04 04.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 04.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Allan Langgaard Kær 04.06.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
A.K.T.S. HOLDING ApS 04.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Langgaard Kær 04.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.K.T.S. BOLIGUDLEJNING ApS

Ternevej 8
9690 Fjerritslev

CVR

32312012

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2014

P-nummer

1019467879

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet er et ejendomsselskab og dets formål er at besidde, sælge og udleje fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej