FINE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2009
 • CVR 32299563

Virksomheden FINE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 23. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.823 DKK, mens den i 2021 var på -22.057 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.629.263 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.629’ DKK

-187%

Egenkapital

27.800’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.713’ DKK

-171%

Årets resultat

2022-1.629.263 DKK
20211.873.722 DKK
2020909.697 DKK
2019570.730 DKK
2018-1.045.365 DKK
20174.401.562 DKK
20166.598.053 DKK
20156.719.693 DKK
201410.943.106 DKK
201311.307.858 DKK
20122.145.292 DKK

Likviditetsgrad

26.451 %

+467%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

27.901’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

-40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26.860’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  235’
  -2.035’
  118’
  -1.682’
  -1.713’
  -
  -1.713’
  -84’
  -1.629’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  360’
  -
  360’
  681’
  -
  -
  681’
  1.041’
  -
  -
  1.223’
  17’
  24.051’
  26.860’
  27.901’
  125’
  23.146’
  5.000’
  -
  27.800’
  -
  27.800’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  27.901’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FINE HOLDING ApS 23.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Kvæsthusgade 3 · DK-1251 København K 17.05.2018
Hellerupgårdvej 9 · DK-2900 Hellerup 17.11.2015 16.05.2018
Hellerupvej 10 · DK-2900 Hellerup 23.09.2009 16.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 23.09.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-23 23.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Josephine Sascha Stahl 23.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Josephine Sascha Stahl 23.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FINE HOLDING ApS

Kvæsthusgade 3
1251 København K

CVR

32299563

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2009

P-nummer

1015584021

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej